اشتراک ۸(هشت)نفر در دو قربانی(گاو یا شتر) از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن