دسته‌ها
عرفان و تصوف

چند مجاهد بزرگ تاریخ بعد از دوران صحابه که مقلد مذاهب اربعه و اهل تصوف بودند

چند مجاهد بزرگ تاریخ بعد از دوران صحابه که مقلد مذاهب اربعه و اهل تصوف بودند

1- صلاح الدین ایوبی کردی شافعی اشعری و صوفی فاتح قدس شریف و مصر از دست دشمنان اسلام

2- سلطان محمد فاتح عثمانی ترکمانی حنفی ماتریدی و صوفی فاتح قسطنطنیه مرکز امپراتوری روم شرقی که آن را کنستانتین یکم نخستین امپراتور روم است که مسیحیت را پذیرفت و آن را دین رسمی کشور روم اعلام کرد آن را بنیان نهاد و به نوعی مرکز مسیحیت محسوب می گشت، از رسول خدا نیز بشارتی برای فاتح قسطنطنیه وارد شده که امام احمد آن را در مسند خود روایت میکند و امام حاکم و ذهبی نیز آن را صحیح می دانند

لَتُفتحنَّ القسطنطنیهُ علی رجِلِ فلنعم الا میر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش

3- عمادالدین زنگی ترکمانی حنفی اشعری صوفی پیشگام جهاد با صلیبیان، وی شلعه جهاد با صلیبیان را روشن کرد، فاتح سرزمین های حماه حمص حلب دیاربکر و کردستان از دست اشغالگران صلیبی بود، خانواده صلاح الدین ایوبی نزد وی جایگاهی عظیم یافتند و صلاح الدین ایوبی در دربار وی رشد و نمو پیدا نمود اشتهار عمده ٔ عمادالدین زنگی در امر جهاد او در مقابل صلیبی ها است و او در واقع پیشقدم سلطان صلاح الدین به شمار میرفت . (از حبیب السیر چ کتابخانه ٔ خیام ج 2 ص 551) (طبقات سلاطین اسلام استانلی لین پول ص 143) (معجم الانساب زامباور ص 341 و…).و رجوع به «اتابکان الجزیره و شام » در همین لغت نامه و اخبارالدولة السلجوقیة چ لاهور ص 108 و 196 شود. همچنین به کتاب السلطان الشهید عماد الدین زنکی شخصیته و عصره نوشته دکتر علی محمد صلابی رجوع کنید.

4- سلطان آلب ارسلان ترکمانی حنفی ماتریدی صوفی دومین سلطان امپراتوری عظیم سلجوقی که در دوران پرافتخار وی به دنبال جنگ بزرگ “مالازگزیت”(ملازگرد)، دربهای سرزمین آناتولی به روی مسلمانان گشوده شد. در زمان تسلط او بر ایران وسعت قلمرو خود را به حد ایران دوره ساسانی رساند. ارمنستان و گرجستان را فتح نمود، تاریخ نگاران نگاشته اند که سپاه اسلام به فرماندهی الب ارسلان در ملازگرد 20 هزار و سپاهیان بیزانس 200 تا 300 هزار نفر بوده اند.

5- سلطان یوسف بن تاشفین مالکی و صوفی کسی که شمال افریقا را یکپارچه کرد و با مرتدین و منحرفین به جهاد پرداخت بعد از آن نیز نابود سازی نظام ملوک الطوایفی در اندلس و نجات حکومت اسلامی اندلس و به تاخیر انداختن سقوط آن به چهار قرن بعد و…